• Ebook Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh: Phần 1

  Ebook Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: những khái niệm mở đầu, quy luật, nguyên tắc và phương pháp quản trị kinh doanh; hệ thống sản xuất - kinh doanh; một số quy luật kinh tế chủ yếu và nguyên tắc quản lý có liên quan đến quản trị kinh doanh; các phương pháp quản trị kinh doanh;......

   47 p umt 25/05/2024 13 0

 • Ebook Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh: Phần 2

  Ebook Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: tổ chức bộ phận chủ thể quản trị kinh doanh; các chức năng quản trị kinh doanh; đổi mới và hiệu quả của sản xuất - kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p umt 25/05/2024 19 0

 • Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập "Logistics và quản trị chuỗi cung ứng" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về logistics và chuỗi cung ứng; dịch vụ khách hàng; dự báo cung cầu và hoạch định sản xuất; quản trị mua hàng; quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   229 p umt 25/05/2024 16 0

 • Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập "Logistics và quản trị chuỗi cung ứng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Logistics và thuê ngoài dịch vụ logistics; đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p umt 25/05/2024 14 0

 • Ebook Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Giới thiệu về bộ vi xử lý; Chương 2 - Cấu trúc của các bộ vi xử lý; Chương 3 - Kiến trúc phân cấp của bộ nhớ; Chương 4 - Họ vi xử lý Intel X86; Chương 5 - Họ vi xử lý Motorola MC680X0;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p umt 25/05/2024 15 0

 • Ebook Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Các bộ vi xử lý có kiến trúc ống và RISC; Chương 7 - Bộ nhớ (Memory); Chương 8 - Thiết bị nhớ ngoài; Chương 9 - Máy vi tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p umt 25/05/2024 15 0

 • Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 1

  Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lập trình lôgic trong Prolog" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mở đầu về ngôn ngữ Prolog; Chương 2 - Ngữ nghĩa của chương trình Prolog; Chương 3 - Các phép toán và số học; Chương 4 - Cấu trúc danh sách;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p umt 25/05/2024 15 0

 • Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 2

  Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập trình lôgic trong Prolog" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Kỹ thuật lập trình Prolog; Phụ lục A - Một số chương trình Prolog; Phụ lục B - Hướng dẫn sử dụng SWI-Prolog;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p umt 25/05/2024 15 0

 • Ebook Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1): Phần 1

  Tài liệu "Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1: Nội công nhập môn)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về khí công học; Khí công và dịch cân kinh; Mục đích luyện tập khí công; Tìm hiểu về khí; Tiến trình tập luyện khí công; Các phương pháp điều thân; Các phương pháp điều ý; Các phương pháp điều tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   138 p umt 25/05/2024 15 0

 • Ebook Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1: Nội công nhập môn" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp điều tức; Các bài bản khí công dưỡng sinh và nội công võ gia; Khí công dưỡng sinh tiên thiên khí; Nội công võ gia - hậu thiên khí; Nội công võ gia - tiểu và đại chu thiên; Khí công dưỡng sinh đả...

   161 p umt 25/05/2024 15 0

 • Giáo trình Kế hoạch hóa thể dục thể thao (Tập 2): Phần 1 - PGS.TS. Lê Đức Chương

  Giáo trình Kế hoạch hóa thể dục thể thao (Tập 2): Phần 1 - PGS.TS. Lê Đức Chương

  Giáo trình "Kế hoạch hóa thể dục thể thao (Tập 2): Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao; Xây dựng quy hoạch phát triển thể dục thể thao; Xây dựng kế hoạch phát triển thể dục thể thao ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   184 p umt 25/05/2024 116 0

 • Giáo trình Kế hoạch hóa thể dục thể thao (Tập 2): Phần 2 - PGS.TS. Lê Đức Chương

  Giáo trình Kế hoạch hóa thể dục thể thao (Tập 2): Phần 2 - PGS.TS. Lê Đức Chương

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Kế hoạch hóa thể dục thể thao (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Xây dựng chương trình mục tiêu về thể dục thể thao; Lập kế hoạch dự án đầu tư trong lĩnh vực thể dục thể thao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

   106 p umt 25/05/2024 97 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=umt