• Ebook Nghệ thuật bán hàng: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật bán hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Nghệ thuật bán hàng" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bán hàng là một nghề; có một nghệ thuật bán hàng; cá tính người bán; những khả năng cần phải có; biết rõ món hàng; biết rõ thị trường; biết rõ đối phương; biết ró khách hàng nhờ tâm lý học; biết rõ khách hàng nhờ tướng học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p umt 21/02/2024 25 0

 • Ebook Nghệ thuật bán hàng: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật bán hàng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Nghệ thuật bán hàng" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khi khách hàng vào-đón chào khách; nghệ thuật nói giá; viện lý, đối đáp với khách; kết thúc việc bán; gói hàng và thu tiền; bán và bán thêm nhiều; tiễn khách-lúc vắng khách. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p umt 21/02/2024 21 0

 • Ebook Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh: Phần 1

  Ebook Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh: Phần 1

  Cuốn sách "Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p umt 21/02/2024 28 0

 • Ebook Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh: Phần 2

  Ebook Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chiến lược cấp kinh doanh và cấp chức năng; chiến lược kinh doanh quốc tế; đưa kế hoạch vào hành động và đặt tới sự hội nhập; hoạch định và phân bổ các nguồn...

   163 p umt 21/02/2024 31 0

 • Ebook Thế trận pháo đầu đối đơn đề mã: Phần 1

  Ebook Thế trận pháo đầu đối đơn đề mã: Phần 1

  Tài liệu "Thế trận pháo đầu đối đơn đề mã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháo đầu đối đơn đề mã; Ngũ thất pháo công tả đơn đề mã hoành xa; Pháo đầu đối hữu đơn đề mã; Trung pháo chính mã công hữu đơn đề mã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p umt 21/02/2024 20 0

 • EbookThế trận pháo đầu đối đơn đề mã: Phần 2

  EbookThế trận pháo đầu đối đơn đề mã: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thế trận pháo đầu đối đơn đề mã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Pháo đầu đối thiết đơn đề mã; Trung pháo và tuần hà pháo đối Thiết đơn đề mã; Đối cuộc minh họa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   92 p umt 21/02/2024 22 0

 • Ebook Tinh hoa sát pháp cờ tàn: Phần 1

  Ebook Tinh hoa sát pháp cờ tàn: Phần 1

  Tài liệu "Tinh hoa sát pháp cờ tàn: Thuật đổi và ăn quân" phần 1 giới thiệu chiến thuật thí quân xuất hiện những năm gần đây, ở các giải thi đấu lớn của Trung Quốc về 40 cuộc đổi quân sát cục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p umt 21/02/2024 18 0

 • Ebook Tinh hoa sát pháp cờ tàn: Phần 2

  Ebook Tinh hoa sát pháp cờ tàn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tinh hoa sát pháp cờ tàn: Thuật đổi và ăn quân" tiếp tục trình bày các mưu tính ăn quân sát cục. Vì là những ván cờ thực chiến nên được ghi lại đầy đủ thời gian, địa điểm, người thi đấu, có khi còn miêu tả cả không khí hiện trường thi đấu để bạn dễ tra cứu và thưởng thức. Mời các bạn cùng...

   123 p umt 21/02/2024 23 0

 • Ebook Khảo hướng ứng dụng nghiên cứu marketing: Phần 1

  Ebook Khảo hướng ứng dụng nghiên cứu marketing: Phần 1

  Cuốn sách "Khảo hướng ứng dụng nghiên cứu marketing" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đại cương về nghiên cứu marketing, tiến trình nghiên cứu marketing: khái niệm và thí dụ; thiết kế công cuộc nghiên cứu và nguồn gốc dữ kiện; thiết kế việc thu thập các dữ kiện tại hiện trường; các kỹ thuật đo lường trong marketing. Mời...

   237 p umt 21/02/2024 24 0

 • Ebook Khảo hướng ứng dụng nghiên cứu marketing: Phần 2

  Ebook Khảo hướng ứng dụng nghiên cứu marketing: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Khảo hướng ứng dụng nghiên cứu marketing" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thu thập dữ kiện: nghiên cứu kết luận; thiết kế các hình thức thu thập dữ kiện; các kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu; kỹ thuật xác định kích thước mẫu; các kỹ thuật phỏng vấn; chuẩn bị các dữ kiện để phân...

   283 p umt 21/02/2024 21 0

 • Ebook Bài tập Quản lý chất lượng: Phần 1

  Ebook Bài tập Quản lý chất lượng: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Quản lý chất lượng" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số chỉ tiêu cụ thể; chi phí chất lượng; kỹ thuật quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p umt 21/02/2024 25 0

 • Ebook Bài tập Quản lý chất lượng: Phần 2

  Ebook Bài tập Quản lý chất lượng: Phần 2

  Cuốn sách "Bài tập Quản lý chất lượng" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000; các bài tập tình huống; câu hỏi ôn tập về quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p umt 21/02/2024 20 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=umt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERumt200vi